Phương thức thanh toán

trangchu:h2;top:h3;bottom:h3;trai:h3;phai:h3;TrangDanhMuc:h2;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

Phương thức thanh toán chuẩn dự kiến của Căn hộ The Flora Anh Đào.

+ Đợt 1: Đặt cọc mua Căn hộ The Flora Anh Đào đóng 5% trên tổng giá trị đã bao gồm VAT.

+ Đợt 2: Thanh toán 17% mua Căn hộ The Flora Anh Đào trên tổng giá trị đã bao gồm VAT, cách 15 ngày sau đợt 1.

+ Đợt 3: Thanh toán 8% mua Căn hộ The Flora Anh Đào trên tổng giá trị đã bao gồm VAT, cách 45 ngày sau đợt 2.

+ Đợt 4: Thanh toán 8% mua Căn hộ The Flora Anh Đào trên tổng giá trị đã bao gồm VAT, cách 60 ngày sau đợt 3.

+ Đợt 5: Thanh toán 8% mua Căn hộ The Flora Anh Đào trên tổng giá trị đã bao gồm VAT, cách 60 ngày sau đợt 4.

+ Đợt 6: Thanh toán 8% mua Căn hộ The Flora Anh Đào trên tổng giá trị đã bao gồm VAT, cách 60 ngày sau đợt 5.

+ Đợt 7: Thanh toán 8% mua Căn hộ The Flora Anh Đào trên tổng giá trị đã bao gồm VAT, cách 60 ngày sau đợt 6.

+ Đợt 8: Thanh toán 8% mua Căn hộ The Flora Anh Đào trên tổng giá trị đã bao gồm VAT, cách 60 ngày sau đợt 7.

+ Đợt 9: Bàn giao Căn hộ The Flora Anh Đào thanh toán 25% tổng giá trị đã bao gồm VAT.

+ Đợt 10: Bàn giao chủ quyền Căn hộ The Flora Anh Đào thanh toán 5% tổng giá trị đã bao gồm VAT.

Phương thức thanh toán nhanh cho khách hàng mua căn hộ Flora Anh Đào

Chính sách chiết khấu cho tiến độ thanh toán 1 của căn hộ Flora Anh Đào

+ Đợt 1: Đặt cọc 5% mua căn hộ Flora Anh Đào

+ Đợt 2: Thanh toán 45% cách 15 ngày sau đợt 1

+ Đợt 3: Thanh toán 6% cách 45 ngày sau đợt 2

+ Đợt 4: Thanh toán 6% cách 60 ngày sau đợt 3

+ Đợt 5: Thanh toán 8% cách 60 ngày sau đợt 4

+ Đợt 6: Thanh toán 25% khi công ty gửi thông báo trước 20 ngày khách hàng thanh toán và nhận bàn giao căn hộ Flora Anh Đào.

+ Đợt 7: Thanh toán 5% nhận giấy chủ quyền căn hộ Flora Anh Đào.

Mức chiết khấu: Giảm thêm 2% so với tiến độ thanh toán chuẩn

Chính sách chiết khấu cho tiến độ thanh toán 2 của căn hộ Flora Anh Đào

+ Đợt 1: Đặt cọc 5% mua căn hộ Flora Anh Đào

+ Đợt 2: Thanh toán 45% cách 15 ngày sau đợt 1

+ Đợt 3: Thanh toán 6% cách 225 ngày sau đợt 2

+ Đợt 4: Thanh toán 6% cách 60 ngày sau đợt 3

+ Đợt 5: Thanh toán 8% cách 60 ngày sau đợt 4

+ Đợt 6: Thanh toán 25% khi công ty gửi thông báo trước 20 ngày khách hàng thanh toán và nhận bàn giao căn hộ Flora Anh Đào.

+ Đợt 7: Thanh toán 5% nhận giấy chủ quyền căn hộ Flora Anh Đào

Mức chiết khấu: Giảm thêm 1% so với tiến độ thanh toán chuẩn

Chính sách chiết khấu của tiến độ thanh toán 3 của căn hộ Flora Anh Đào

+ Đợt 1: Đặt cọc 5% mua căn hộ Flora Anh Đào

+ Đợt 2: Thanh toán 65% cách 15 ngày sau đợt 1

+ Đợt 3: Thanh toán 25% khi công ty gửi thông báo trước 20 ngày khách hàng thanh toán và nhận bàn giao căn hộ Flora Anh Đào.

+ Đợt 4: Thanh toán 5% nhận giấy chủ quyền căn hộ Flora Anh Đào

Mức chiết khấu: Giảm thêm 2,6% so với tiến độ thanh toán chuẩn

Chính sách bán hàng mới: Hiện nay ngoài gói vay 30000 tỷ (khách hàng phải mua các căn hộ dưới mức giá 1,05 tỷ và đáp ứng một số điều kiện khi vay) thì công ty Nam Long đã liên kết với ngân hàng OCB để hổ trợ cho khách hàng vay ổn định lãi suất 7% trong suốt 3 năm với mức vay lên đến 85% giá trị căn hộ, đồng thời sẽ áp dụng không hạn chế thời gian giải ngân và sẽ giải ngân đối ứng nên khách hàng chỉ cần đóng 10% đã sở hữu ngay căn hộ rồi, và hình thức vay này được áp dụng cho tất cả các căn hộ thuộc dự án căn hộ Flora Anh Đào.

Muốn biết thêm thông tin Liên hệ Anh Hậu: 0918.45.55.25 - 0936.388.099 Giám đốc kinh doanh dự án căn hộ Flora Anh Đào.

trangchu:h2;top:h3;bottom:h3;trai:h3;phai:h3;TrangDanhMuc:h2;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

Điện thoại chủ đầu tư

trangchu:h2;top:h3;bottom:h3;trai:h3;phai:h3;TrangDanhMuc:h2;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

Điện thoại chủ đầu tư